Återtag skinn 

Vid skinn återtag får/lamm på Delsbo slakteri AB gäller följande:


 Utöver giltig SE-märkning ska djuren märkas med rött signalmärke ”återtag skinn” innan leverans. Märken finns att beställa hos Stallmästaren. 

Fyll i följesedel till Donnia Skinn AB eller Tranås skinnberedning innan leverans och ge till djur transportören/slakteriet om ni vill att vi ska skicka skinnen dit. Tänk på att fylla i alla kontaktuppgifter. 

Om följesedel och
/eller signalmärket saknas kan återtag ej genomföras på slakteriet. 


Hantering 75:-/skinn

Saltning 175:-/skinn

Frakt till Donnia/Tranås 50:-/skinn


 Totalt: 300 kr/skinn + moms.