Styckning av era återtag

Prislista 

Köttskola

NÖT

Slaktning 8.50:-/kg 

Styckning 12:-/kg 

Vakuum paketering 7.50:-/kg 

Endast färs vakuum, faktisk vikt 12:-/kg 

Special styckning 3:-/kg 

EU-tillägg-avfall NÖT 0.94:-/kg 

EU-tillägg-avfall KALV 0.42:-/kg 

KRAV-tillägg 1:-/kg 

Frakt 2:-/kg Frakt - avstånd ca 15mil 2.50:-/kg 

Highland Cattle-tillägg 800:-/st 

Hantering biprodukter +vacuum 80:-/nöt 

Inplastning (ostyckad) 50:-/per kvart 


Special styckning: exempel vid paketering på 10-20kgs låda 50/50 färs och stek, köttfärslådor på 5 kg och viktanpassade stekar tillkommer en styckningskostnad och paketeringskostnad på 3kr/kg.


VI VAKUUM PAKETERAR ENDAST BENFRITT KÖTT. 

LAMM, FÅR och GETTER

LAMM:

Slaktning 250:-/st 

Traditionell styckning 200:-/st 

Skivat 300:-/st 

Finstyckat 500:-/st 

Färs + vakuum 650:-/st 

Benfri "korvstyckning" 550:-/st 

Halvor 20:-/st 

Inplastning (ostyckad) 50:-/st 

EU-tillägg avfall 0,20:-/kg 

KRAV-tillägg avfall 50:-/st 

Frakt 200:-/gång + 50:-/st 

Hantering biprodukter 150:-


FÅR och GETTER:

Slaktning 300:-/st 

Traditionell styckning 250:-/st 

Skivat 350:-/st

Färs + vakuum 700:-/st 

Benfri styckning 17:-/kg 

Halvor 20:-/st 

Inplastning (ostyckad) 50:-/st 

EU-tillägg avfall 0,20:-/kg 

KRAV-tillägg avfall 50:-/st 

Frakt 200:-/gång + 50:-/st 

Hantering biprodukter 150:-


VI MÄRKER INTE DETALJER FRÅN LAMM OCH FÅR.