Delsbo Slakteri AB går samman med Jämtlandsgårdens Livsmedel AB

Delsbo, 2023-09-11

Med en gemensam vision för hållbarhet och cirkulärt tänkande meddelar idag Delsbo Slakteri AB och Jämtlandsgårdens Livsmedel AB att de går samman. Denna sammanläggning innebär inte bara en kraftsamling i branschen, utan också ett tydligt steg mot en mer hållbar livsmedelsindustri.

1. Effektivare Transporter: Genom att kombinera de två företagens logistik och distribution kommer vi att kunna minska antalet transporter, vilket leder till minskade koldioxidutsläpp. Med Delsbo Slakteri AB:s väl etablerade transportnätverk och båda företagens samlade expertis inom livsmedelsproduktion, är vi väl rustade att nå ut till alla konsumenter som söker kött av högsta kvalitet. Genom vår sammanslagning kan vi säkerställa att varje bit kött som levereras håller en hög standard av färskhet, smak och ursprung. Vårt gemensamma engagemang och kunskap garanterar att konsumenter, oavsett var de befinner sig, har tillgång till premiumprodukter från våra gårdar.


2. Ökad Djurvälfärd: Båda företagen har länge varit engagerade i frågor kring djurvälfärd. Genom denna sammanslagning kommer vi att stärka vårt gemensamma engagemang för att säkerställa att alla djur behandlas med den största respekten och omsorgen. En av de mest påtagliga fördelarna med vår sammanslagning är de kortare transportsträckorna för djuren. Kortast möjliga transport kommer vara en självklarhet för oss. Detta återspeglar vårt engagemang att ständigt söka förbättringar inom djurvälfärd och sätta djurens bästa i centrum för vår verksamhet.


3. Miljömässiga Fördelar och Landskapsvård: Förutom att sträva efter hållbara förpackningslösningar och minskad energiförbrukning är vi stolta över att vår produktion bidrar till att hålla våra landskap öppna. Genom att upprätthålla traditionella betesmarker värnar vi om den biologiska mångfalden, stödjer en mängd arter och skapar ett landskap som är både vackert och funktionellt för framtida generationer.


4. Sökande av Synergier: Genom vår sammanslagning ser vi en rad möjligheter att hitta synergier på olika plan. Detta inkluderar potentialen att kombinera våra respektive styrkor för att uppnå affärsmässiga fördelar, effektivisera våra processer och skapa en starkare marknadsposition som kommer att gynna både kunder aktieägare och framförallt våra leverantörer.

Vi ser fram emot de många möjligheter som denna sammanslagning kommer att medföra och att fortsätta erbjuda våra kunder högkvalitativa produkter, nu med den samlade styrkan av Delsbo Slakteri AB och Jämtlandsgårdens Livsmedel AB bakom oss. För ytterligare information, vänligen kontakta:


Thomas Gill